ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 30, 2011

Welcome to Prajavani Online- nagesh hegade- ankanna- kannada

Welcome to Prajavani Online- grahanakaladalli t v---

Welcome to Prajavani Online- nagesh hegade- ankana- kannada

Welcome to Prajavani Online- chandranalli theetha udbhava

Welcome to Prajavani Online-nagesh hegade- ankana- kannada

bhoomige kashta bandaga- nagesh hegade-Welcome to Prajavani Online-

Welcome to Prajavani Online- nagesh hegade- ankana[kannada]

shatakoti cheeniyaru kuppalisidaga- nagesh hegade-Welcome to Prajavani Online

dr k j rao- global warming[special lecture]


AKASHA VEEKSHANE-BY- DR- h n subramanyan[2010]


BARALIDEYE BHEEKARA VAYUGUNA BADALAVANE?-dr h s niranjan aradhya[2009]


ಪುಸ್ತಕ ಪಟ್ಟಿ | Athree Book Center

kannanda popular science books written by g t naraayana rao-ಪುಸ್ತಕ ಪಟ್ಟಿ | Athree Book Center

NAKSHATRAGALA HUTTU SAAVU-BY- S V SUBRAMANYAM[2009]


Prajavani-naagesh hegade

Prajavani- naagesh hegade- kannada vijnana ankana-vijnana vishesha

DR. RAJARAMANNA[paramanu raja] by- b s gundoo rao[2009]


ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 29, 2011

PART 1- Inspiring Young Minds by Dr APJ Abdul Kalam, Former President of...

» Raja Ramanna Biography - World Famous Biographies- Biographies of famous people : Famous People biography

» Raja Ramanna Biography - World Famous Biographies- Biographies of famous people : Famous People biography

» Subramaniam Chandrashekhar Biography - World Famous Biographies- Biographies of famous people : Famous People biography

» Subramaniam Chandrashekhar Biography - World Famous Biographies- Biographies of famous people : Famous People biography

Chandrasekhar: The Limit

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 28, 2011

::Manipal World News::-astronomy and astro physics- national conference

::Manipal World News::poornaprajna college , udupi,6-1-2011

Views of the Solar System Photo Gallery

Views of the Solar System Photo Gallery

Poornaprajna College, Udupi- a talk on global warming- by- dr k j rao

Poornaprajna College, Udupi- global warming- dr k j rao

POORNAPRAJNA COLLEGE, UDUPI-faculty-2011

POORNAPRAJNA COLLEGE, UDUPI- faculty- 2011

Welcome to Prajavani Online-B S SHAILAJA- LUBDAKA

Welcome to Prajavani Online- LUBDAKA- B S SHAILAJA

Manuals- n a a c

Manuals- naac

Kalpana Chawla Story

India's Space Program - Dr. G. Madhavan Nair at Aero India 2009 02 of 05

Chandrayaan-I achieved its goals: Madhavan Nair

Poornaprajna Insitute of Scientific Research

Poornaprajna Insitute of Scientific Research

u r rao

udupi ramachandra rao

Udipi Ramachandra Rao - Wikipedia, the free encyclopedia

Udipi Ramachandra Rao - Wikipedia, the free encyclopedia

Welcome To ISRO :: Centres :: Sriharikota :: Satish Dhawan Space Centre, SDSC - SHAR

Welcome To ISRO :: Centres :: Sriharikota :: Satish Dhawan Space Centre, SDSC - SHAR

chandrayana 1- isro booklet

chandrayana- 1- isro booklet

Chandrayaan-1 launch

Giant Stars Video – 5min.com

Giant Stars Video – 5min.com

Find a Galaxy

Milky Way in 3D

What is the Milky Way? Video – 5min.com

What is the Milky Way? Video – 5min.com

Moon Today - Your Daily Source of Moon News | Brought to you by SpaceRef

Moon Today - Your Daily Source of Moon News | Brought to you by SpaceRef

Watch Lunar Eclipse 2010 live online streaming 20 Dec

The Universe: The Phases of the Moon

Solar Eclipse Video: Century's Longest, Caught on Film

Solar Eclipse Video: Century's Longest, Caught on Film

Solar Eclipse Educational Video

The Sun

The Sun

Interesting space facts: the Sun

Facts About the Sun

Facts About the Sun

Space Today Online - Exploring the planet Mercury

Space Today Online - Exploring the planet Mercury

The Inner Planet Mercury

Planet Venus - Overview and Pictures

Planet Venus - Overview and Pictures

The Planet Venus

Mars Exploration Program

Mars Exploration Program

REAL NASA PHOTO-HUMANOID on MARS - Video

REAL NASA PHOTO-HUMANOID on MARS - Video

All About Mars (Solar System)

All About Mars (Solar System)

Jupiter  l  Jupiter facts, pictures and information.

Jupiter l Jupiter facts, pictures and information.

Learn About Jupiter Video – 5min.com

Learn About Jupiter Video – 5min.com

Saturn

Saturn

Lonely Worlds: Saturn : Video : Science Channel

Lonely Worlds: Saturn : Video : Science Channel

Uranus (planet) -- Britannica Online Encyclopedia

Uranus (planet) -- Britannica Online Encyclopedia

Planet Uranus and its ring system

Neptune: The Other Blue Planet in Our Solar System | Space.com

Neptune: The Other Blue Planet in Our Solar System | Space.com

neptune - The blue planet

Planet Neptune Movie

Space School: Pluto : Video : Science Channel

Space School: Pluto : Video : Science Channel

Why Isn't Pluto a Planet Any More?

NASA - Educators

NASA - Educators

Space School: Earth : Video : Science Channel

Space School: Earth : Video : Science Channel

Planets To See In The Sky Tonight | astronomycentral.co.uk

Planets To See In The Sky Tonight | astronomycentral.co.uk

Meditation For The 9 Planets / Grahas

HowStuffWorks Videos "What the Ancients Knew: Jantar Mantar"

HowStuffWorks Videos "What the Ancients Knew: Jantar Mantar"

Aryabhata I

Aryabhata I

Aryabhata-The Indian Mathematical Genius

Aryabhata a Gupta Astronomer

Aryabhata - Wikipedia, the free encyclopedia

Aryabhata - Wikipedia, the free encyclopedia

Aryabhata_I summary

Aryabhata_I summary

poornaprajna college golden jubilee souvnir-2011


Aryabhata- P A A C

P A A C
POORNAPRAJNA AMATUER  ASROMOMERS" CLUB
EDITORIAL BOARD-
pro k sadashiva rao, principal
dr a p bhat
mr praveen kumar
mrs usha h
ms yashasvini ballal
ms suparana
ms chaitra m final bsc
mr ameith shetty, 1st b sc
 advisory borad
 pro muraleedhara upadhya hiriadka
 mr k s somayaji