ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 28, 2011

Astronomers find Earth's first trojan asteroid

Astronomers find Earth's first trojan asteroid

Japanese Researchers Build an EV Engine That Contains No Rare Earth

Universe's Largest Water Reservoir Discovered in Black Hole

ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 23, 2011

Start earning while you learn

Start earning while you learn- V. Pradeep Kumar

Ocean’s swarms

Ocean’s swarms-Zoe Corbym

Geo-engineering to save the planet

Geo-engineering to save the planet- Thomas. E. Lovejoy

Four new ISRO Earth stations in Hassan soon

Research : Digging into plants to come up with cures

Video: The Next American Space Vehicle Gets Dunked

The 10 Most Ambitious Experiments in the Universe Today

ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 21, 2011

Do you know what is Genomics?

The Curious Case of the Twisted Ring

ಚಂದ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು

MIT Professor Walter Lewi's Physics 801 Lecture11

Nanotechnology and the environment

Biology Scientific Method

Chemistry 1.1 Matter and Properties (Part 2 of 2)

Chemistry 1.1 Matter and Properties (Part 1 of 2)

VEDIC MATHS CLASSES--INTRODUCTION.

Project Maths Overview

ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 20, 2011

Booster Camera Video of Atlantis Launch

ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ -

ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ - R. l Jalappa-Prajavani

ಇಗ್ನೊ: ಚೀನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

ಇಗ್ನೊ: ಚೀನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ -Prajavani

ಪಲ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಎಂಬ ಜೋಡಿ ನಕ್ಷತ್ರ

ಪಲ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಎಂಬ ಜೋಡಿ ನಕ್ಷತ್ರ -Prajavani

ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 13, 2011

ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ- ಈಗ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು?

ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಗ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು? « ಅವಧಿ / Avadhi

Poornaprajana College Udupi-Students Council- 2011-12- Inauguration on July 9. ...

srikanthppc: Students Council Inauguration -2011-12 on July 9. ...

Preparation Tips For IAS Exam

IAS Preparation the Smart Way

ಆರು ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳ ಗುಂಪು

ಆರು ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳ ಗುಂಪು -B.S. Shailaja {Prajavani}

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ, ಕನ್ನಡದ ಅಳಿವು-ಉಳಿವು, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ, ಕನ್ನಡದ ಅಳಿವು-ಉಳಿವು, ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಹಾಕಿಂಗರ ಹದ್ದುನೋಟ

ವಿಚಾರ ಮಂಟಪ

Dynamic folding of a paper solar cell circuit