ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2016

ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2016

Dr. Raghavendra. A. at International Conference in Mathematics , Bangkok , Thailand

Displaying IMG-20161217-WA0028.jpg

Dr.Raghavendra.A.,H. O. D. Department of Mathematics , Poornaprajna College , Udupi attended Internatational Conference in Mathematics Application{ICMA-MU-2016 } at Bangkok Thailand on 17-12-2016. He presented  a paper  " A Study of Rational Energy of a Grafh

ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2016

ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2016

State Level Hand Ball Tournament at PPC Udupi Campus - 2-12-2016

Poornaprajna Pre-University College , Udupi- 2-12-2016 - Pre- University Students State Level Hand Ball Tournament at PPC Udupi


ಪದವಿ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ ಪದ್ಯಾಟ - ಸಮಾರೋಪ 3--12-2016

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 2 -- 12 ---2016