ಬುಧವಾರ, ಮೇ 18, 2011

Dr.Gurumurthy Hegde - Home

Dr.Gurumurthy Hegde -[ old student- poornaprajna college, udupi]

: ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ...

ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಇಂಚರ: ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ...

ಅಭಿಜಿತ್- ಬಿ.ಎಸ್. ಶೈಲಜಾ

[Prajavani]

ಸಿಡಿಯುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ- ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ

[Prajavani]

ಗುರುವಾರ, ಮೇ 12, 2011

ಬುಧವಾರ, ಮೇ 4, 2011

poornapraja college udupi- naaac- certificate of accredition- A grade[ 27- 3-2011]


ಮೇಘನಾದ ಸಹಾ | ಕಣಜ | Kanaja

ಮೇಘನಾದ ಸಹಾ

ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ | ಕಣಜ | Kanaja

ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್

ಜಗದೀಶಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ | ಕಣಜ | Kanaja

ಜಗದೀಶಚಂದ್ರ ಬೋಸ್

ಎರಡನೆಯ ಭಾಸ್ಕರ | ಕಣಜ | Kanaja

ಎರಡನೆಯ ಭಾಸ್ಕರ

ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಸ್ಕರ | ಕಣಜ | Kanaja

ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಸ್ಕರ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ | ಕಣಜ | Kanaja

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್

ಚಂದ್ರನ ನೀರು | ಕಣಜ | Kanaja

ಚಂದ್ರನ ನೀರು

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ | ಕಣಜ | Kanaja

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 2, 2011

Saturn and its rings now on full display - Astronomy Magazine

Saturn and its rings now on full display - Astronomy Magazine

sky chart- may- 2011-THE BANGALORE ASSOCIATION FOR SCIENCE EDUCATION (BASE)

sky chart- may -2011(BASE)

Rare planetary conjunction to decorate eastern sky, IBN Live News

Rare planetary conjunction to decorate eastern sky, IBN Live News