ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 28, 2013

ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 5, 2013

POORNAPRAJANA COLLEGE UDUPI-ADMISSIONS 2013

POORNAPRAJNA COLLEGE UDUPI
ADMISSIONS - MAY-JUNE-2013
1 - FIRST Semister B. Com
2- First Semister B B M
 3- First Semister B. Sc-
          PCM- PMS- PMComputer Sc- PCB
4- First Sem- B. A-
           kannada-History- Sociology
           History- Economics- Sociology
           History - Economics- English
 Contact College office -0820-2520459
         Contact Prinipal-
                                       -Pro . Sadashiva Rao- 9449640476

ಶ್ರೀ ರಾಮ ವಿಠಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ , ಉಡುಪಿ -7-5-2013

rathabeedhi geleyaru udupi: ಶ್ರೀ ರಾಮ ವಿಠಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ , ಉಡುಪಿ -7-5-2013: ಪ್ರೊ / ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ವಿಠಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2013 RAMA VITTALA ARARD 2013 to Pro. MURALEEDHARA UPADHYA HIRIADKA

ಬುಧವಾರ, ಮೇ 1, 2013