ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8, 2012

Rank Holders 2011-12 Rank Students of  Poornaprajna collegeCricil and Gagana I & II Rank in BBM


 Tretha Mukhesh Shenoy, 9th rank in B.Com

                       CONGRATULATIONS 
President, Members of Management, Principal, Staff, Students

               ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7, 2012

Managlore University ,B, B. M -2012-First & Second Ranks to POornaprajna College, Udupi

www.mangaloreuniversity.ac.in/xampp/ugranklist2012/BBM.pdf Chrisil Samanta Lewis { ppc, Udupi-First Rank, B. B. M-2012, Gagana ,PPC, Udupi, Second Rank ,B. B.M 2012-Congrats-ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಸಮಂತಾ ಲೂವಿChrisil Samantha Lewisಸ್-ಪ್ರಥಮ  Rank ,  ಗಗನ ,ದ್ವಿತೀಯ Rank,ಬಿ.ಬಿ. ಎಮ್-2012 -ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ಕಪ್ಪೆ ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ!-ಡಾ //ಕೆ.ವಿ.ಗುರುರಾಜ್

Croakers' diaries!: ಕಪ್ಪೆ ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ!: ಇದೇನಪ್ಪ, ಮೂವತ್ತರಲ್ಲೇ ಈ ಮಾಣಿಗೆ ಮಂಡೆ ಕೆಟ್ಟುಹೊಯ್ತಾ? ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಿಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ...

ಡಾ / ಕೆ.ವಿ .ಗುರುರಾಜ್ - ಸಂದರ್ಶನ-Dr. K. V. Gururaj - { Ecology Expert }-Interview

Vocaroo Voice Message clik vocaroo dr. K. V. Gururaj Urban Ecology Specialist -Intrview by Shyama Bhat, Mamipal F. M,Recorded at Poonaprajna College Udupi, Nov,2012-ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಪ್ಪೆಗಳು -ಸಂಶೋಧನೆನನ್ನ ಫೋಟೋ