ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 20, 2013

Chandrashekhara Kedlaya -ಬರುತ್ತಾರೆ.mp4 [ Gopalakrishna Adiga }

Chandrashekhara Kedlaya -ಬರುತ್ತಾರೆ.mp4 [ Gopalakrishna Adiga } - YouTube: "http://youtu.be/BMi1VDyYXSk"

'via Blog this'

ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ -ಜಡೆ -Recitation Vedio

-:: Karnataka Sahithya Academy - GSS Video 1 :::

'via Blog this'

ನಿಸಾರ್ - ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದೂ ನಿಮ್ಮಂತಾಗದೆ - Recitation Vedio

-:: Karnataka Sahithya Academy - Nissar Video 3 :::

'via Blog this'

ಕಂಬಾರ- ಮಾವೋತ್ಸೆತುಂಗನಿಗೆ -Recitation Vedio

-:: Karnataka Sahithya Academy - Kambar Video 3 :::

'via Blog this'

ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ- ನನ್ನ ಜನಗಳು -Recitation- Vedio

-:: Karnataka Sahithya Academy - Sidhalingiah Video 4 :::

'via Blog this'

ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ { Audio }

muraleedhara upadhya hiriadka: ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ { Audio }:

'via Blog this'