ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2012

ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ `ಜಿಸ್ಯಾಟ್-10' ಉಪಗಹ

ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ `ಜಿಸ್ಯಾಟ್-10' ಉಪಗ್ರಹ -Prajavani

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ